torsdag 24. januar 2013

Lukas 19-20.Luk. 19, 1-10. Sakkeus.

.
Dette er en kjent fortelling som også mange barn kjenner. Sakkeus var en liten mann. Om ham står det at han var overtoller i Jeriko. Det var en god stilling, men den medførte at folk regnet ham som en forræder. I tillegg var han rik, skriver Lukas. Antagelig hadde han fått noe av rikdommen på uærlig vis ved å ta for mye betalt og stikke det i sin egen lomme. Vers 8 viser det: ”Har jeg presset penger av noen…,” sier han.
.
Men dette var ikke nok for Sakkeus. Han var ikke tilfreds i sin sjel med penger og en høy stilling. Det var noe i ham som lengtet etter mer. Hva var egentlig meningen med livet? Skulle han bare tenke på penger og et godt liv? Der er nok folk i dag også som funderer over det i stille stunder alene. Verden kan aldri tilfredsstille et menneskehjerte.
.
Da fikk han høre at Jesus drog gjennom byen. Han fikk lyst til å se denne mannen som de gikk slike rykter om. Kanskje han kunne gi ham noe som han ikke hadde fra før?
.
La det være en bønn også for oss: At Jesus må gjeste landet vårt, bygd og by og mange menneskehjerter. Da vi folk en ny anledning. Dette var siste gang Sakkeus kunne møte Jesus. For nå skulle han gå til Jerusalem for å dø. Palmesøndag er Jesu siste reis.
.
Og Sakkeus ble frelst. Det har vi Jesu ord for. Det er godt for alle som opplever det. For det er det viktigste spørsmålet i livet. – Da kan vi spørre: Hvorfor ble Sakkeus frelst? Det kan være til hjelp for oss å se hvordan bibelske menn og kvinner ble frelst. For de ble rett frelst. Sakkeus var ingen hykler. Jesus sa at han frelst, v. 9. Hvorfor skjedde det?
.
1. Han søkte Jesus.
I v. 3 står det at han søkte å få se Jesus. Det var ikke så lett for ham. Han var liten og folket stengte for ham. Det er et viktig steg i frelsen. Den kommer ikke automatisk, da ville jo alle blitt frelst. Det er ikke vi som frelser oss selv, men vi må få møte ham der han er.
.
Bibelen sier at vi er hedninger av natur. Vi er på feil vei, og vi behøver en frelser. Spørsmålet er ofte om vi lar noen stenge oss ute. Kanskje du frykter mennesker mer enn døden? Eller synes du at mange kristne er dårlige? Eller har du andre unnskyldninger for ikke å søke Gud.
.
Sakkeus var oppfinnsom. Han var liten, men trangen etter å møte Jesus og se ham var så stor at han valgte en utradisjonell vei. Embetsmannen i Jeriko sprang bortover veien, lot alt det andre fare og gjorde hva han kunne. Lengselen var sterkere enn alt annet.
.
Og det var rett. Profeten sier: Søk Herren mens han er å finne, Jes. 55, 6. Og salmisten hilser fra Gud og sier: Kall på meg den stund jeg er nær. Salme. 50, 15. des..
Har du søkt Jesus? Det er det første steg. Men da kan vi spørre. Hvorfor søkte han Jesus, han som var en synder, v. 8. Hva er den egentlige grunnen til at vi søker Gud?
.
2. Jesus søkte ham.
I v. 10 sier Jesus rett ut: Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det er den viktigste grunnen. Derfor feirer vi jul. Uten det er alt annet håpløst og nytteløst. Ingen søker Gud av seg selv. Rom. 3, 11. Jesu vei gikk forbi morbærtreet, v. 4. Og Jesus stanset ved treet og kalte på mannen, v. 5. Skynd deg og kom ned.
.
Det var budet Sakkeus fikk. Og Jesus kjente hans navn. Slik er han med oss alle. Vi er gjennomskuet av Jesus, og han stanser ved hver enkelt av oss og ber oss stige ned. Nå leter han etter deg.
.
3. Sakkeus var jøde.
Han ble frelst, ”siden også han er en Abrahams sønn,” v. 9. Og det var til jødene at Jesus kom i første rekke. Og det var de som hadde løftene om Messias og frelse. Abraham er deres stamfar på en særlig måte.
.
I nådens tid har denne horisonten utvidet seg. Jesus kom jo for alle. Og på korset vant han over alle fiender, og dermed fikk vi alle ”rett” til å bli Guds barn. For det skjer ved troen. Abraham trodde Gud, og vi som tror på Jesus, får samme rett som Abraham og blir hans åndelige barn. Gal. 3, 6-7; Joh. 1, 12; Ef. 2, 12-13. 19.
.
Golgata er garanti for frelse for alle. Og det finnes ikke noen annen vei til himmelen.
.
4. Sakkeus ble en sann kristen.
Han var ingen søndagskristen. Her ble det alvor med en gang. Hos ham finner vi en sann nådens virkning i livet. Han var rik, men nå skulle han gi bort mye. Halvdelen av hele formuen skulle gå til de fattige. Og hadde han tatt penger fra noen på urett måte, skulle han betale firedobbelt igjen, v. 8.
.
Det betyr i våre dager at du leverer tilbake den boka du lånte for lenge siden. Det du nasket til deg skal du levere tilbake. Og har du løyet og snakket usant om noen, skal du ete det i deg igjen og be om unnskyldning. Vi kan rett og slett ikke være kristne uten å gjøre opp våre gamle synder så langt vi rekker og kan det.
.
Noen vil være gode kristne med slike lik i lasten. Da har du ingen løfter, før du gjør opp. Gå hjem i dag og gjør det du kan. Jeg har flere ganger måtte skrive et brev nettopp om slike ting. Når vi da får svar tilbake at alt er tilgitt, da smaker det godt. Da kommer takkesangen og frelsesfryden igjen. Og vi kan være sikker på at Sakkeus var en glad og lykkelig mann etter dette. Det kan også du bli.
.

Luk. 19,5. Kallet.

 (Disposisjon.)
Her leser vi om Sakkeus og da Jesus kalte ham. Det er palmesøndag utenfor Jeriko. Jeg tror dette er et typisk kall til alle slags mennesker.

1. Det var et personlig kall.
a) Jesus forlot de andre, og gikk til den ene!
b) Jesus kalte ham ved navn: Sakkeus, kom ned.
c) Jes. 43,1.

2. Det var et ydmykende kall.
a) Vi er stolte av natur.
b) Jesus sa: Kom ned.
c) Bibelen sier: Gud gir nåde til de ydmyke. 1.Pet.5,5.

3. Det var et kall til å skynde seg.
a) Jesus sa: Skynd deg. Og han gjorde det. v. 6.
b) I dag lyder det: Kom - straks! Før djevelen kommer.
c) Jes. 55,6.

4. Det var et kall til frelse.
a) V. 5: I dag skal jeg være i ditt hus.
b) V. 9: I dag er frelse blitt dette hus til del.
c) I dag kan du bli frelst. Halleljua.


A. Er du frelst?
B. Nå er Jesus her. Vil du komme "ned" til ham?
.

Luk. 19,41-43. Besøkelsens tid.

.
Dette skjer på palmesøndag, og Jesus kom inn i Jerusalem. Han skulle dø for folket. Her er hovedgrunnen til at Jesus kom til jord.
Da roper han ut:
.
1. Du får besøk.
Det er av nåde, vi kan ikke ta det bare få det. Kallet kommer ikke pga meg selv, men fordi det er sant - Gud gir oss et besøk. Når Jesus kommer, er det vekkelse. Det betyr at du kan bli frelst. Rom. 10,13.
.
Når Jesus kommer på besøk, er det spesielt. Da er himmelen interessert i deg. Og dette er ikke et domsbesøk, det er en frelsesanledning. Det er Gud som vil minne deg ennå en gang om evigheten og frelsen og den eneste og store mulighet som Jesus er for en synder. Da kan han bli frelst og fri og komme inn i et nytt liv.
.
2. Der er spesielle besøkelsestider.
Det er spesielle tider når Jesus kaller. På denne din dag, sier han om Jerusalem v. 42. Joh. 14,6. Det ble deres siste kall. Vi har mange eksempler på at Jesus kom på slike besøk. Noen ganger var de kortvarige, andre ganger gikk det over lang tid.
.
a) Det er slik for et land: I Israel var det slik flere ganger da Herren sendte profeter som sine sendebud. Norge i 1905 var i den situasjonen. Mange kristne ba til Gud om at han måtte gripe inn i den politiske stillingen landet var i. Det var nær på krig ved svenskegrensa. Og Gud sendte vekkelse, både ved Albert Lunde i Calmeyergatens misjonshus og ellers ut over landet med andre predikanter. Gud hadde sine redskap som var villige å gå. I Etiopia fra 1950-60-tallet skjedde stor ting for Guds rike. Misjonærene fikk stå i rike innhøstningstider. Det er også kjent fra andre alnd.
.
b) For et distrikt, bygd eller by. På Karmøy f. eks. i 1972 og 1988-89 og senere var det storvekkelser der mange ble frelste. Guds Ånd var sterk over stedet. Noen bygder og landsdeler ser ut til å være helt uberørt av Guds Ånd, mens andre får mange besøk. Noe av grunnen er nok at Guds folk noen steder ber og arbeider og trår at Guds vil gripe inn. Vekkelse er svar på hjertebønn.
.
c) For deg personlig. Jeg var 14-15 år, og jeg visste at nettopp den kvelden var Gud på besøk hos meg. Det var en tung og mørk høstkveld Jesus stanset meg på veien hjem. Jeg skulle hente posten hjem til far. Han fikk mye post på den tiden. Da skar det med ett et lyn over himmelen da jeg stod ved ei lita bru.
.
Gutten visste at om det lynet traff ham, gikk han ikke til himmelen. Det var tindrende klart der i mørke. Derfor måtte jeg skynde meg hjem, og den kvelden fikk jeg en liten bønnestund på salen og ba den hellige Gud om jeg også kunne få bli hans barn. Da trår jeg at han svarte ja og tok meg inn i sitt rike. Det var ikke et spørsmål om kunnskap eller gode gjerninger. Bare dette ene var viktig: Ville Gud ta imot en slik gutt som jeg?
.
Senere har jeg lært mer av Guds ord og sett at det er nettopp slike fattige sjeler han vil ha i sitt rike.
.
3. Vi må kjenne denne dagen.
Det er en dag fra Gud. Og vi må bruke den - til å omvende oss. Her så Jesus resultatet på forhånd: De ville ikke ta imot - og derfor gråt han. Besøkelsens dag var skjult.
.
4. Denne din dag.
Hadde de sett og forstått kallet den dag, hadde de mulighet til å bli frelst. v. 42. de forstod det ikke. Forstår du? Vil du omvende deg i dag? Nå?
.
Kom før du dør!
.

Luk. 19,40-44. Det siste kall.

Det er Palmesøndag – og Jesus er på veg mot Jerusalem. Det er siste gong han dreg denne vegen, og han veit han skal døy. Hans store mål og oppgåve var å frelsa folket. Heile livet var det målet. Han gjorde alt han kunne for å berga dei.
.
Korleis tok dei imot han? Reagerte dei på kjærleiken hans? Jesus visste alt på førehand. Det måtte gå slik.
- Tre ting står det om Jesus her. I dette siste møtet.
.
1. Jesus gråt.,41.
Berre tre gonger står det om han i Bibelen:
- v/ Lasarus si grav Joh. 11,35. Det erBibelens minste vers, og likevel så talande.
- i Getsemane. Heb.5,7: med sterkt skrik og tårer..
- v/ Jerusalem, i desse versa.
På gresk er her brukt ordet klaiå, som tyder hulkegråt. Ser du han står utafor byen og gret og hulkar. Det viser Jesu nød og kjærleik. Han leid med sitt folk.
For dei forkasta han - Messias.
.
Dette var ein sorgens dag, ein tragedie. Palmesøndag var ikkje berre palmer og hyllingsrop.
Gud lova Messias - prof. sa det - folket sa nei.
- Nå gret Jesus over oss, over dei sløve kristne, og over alle verdslege, over heidningar og kanskje over deg?
.
- Då Jesus kom nær byen - og såg han. Då hende noko. Han ser alt, avslører dei og viser korleis hjarta er. Slik er det med oss óg. Jo meir me har Jesu sinn, jo meir gret me over synda og dei vantruande.
.
Paulus gjorde det, Rom 9,1;10,1. Eg har ei stor sorg, seier han der. Og det er at hans eige folk ikkje vil tru på Jesus.
Me treng eit gråtande kristenfolk, slik profeten gret over sitt folk. Jerem.9,1. Då må me kanskje gråta mest over oss sjølve først. Der er det ofte kaldt. Men me må heller ikkje gløyma dei fortapte, dei som er utafor.
.
2. Jesus gir ny anledning.
I v. 42 seier han: På denne din dag. Det er dagen når kallet møter folket. Israel hadde fått det mange gonger, både ved profetane og ved Jesus Messias. Tross i dette, nekta mange av dei han og forakta kallet og valde sin eigen veg. Jesus kjem her med eit siste kall til Jerusalem. Det viser Jesu kjærleik og tolmod. Det var ikkje for seint – dei fekk ein siste anledning.
.
Nå er det slik i folket vårt óg. Noreg kan endå omvenda seg. Me har hatt mange gode høve til å gå Guds veg. Kanksje får me nå eit siste kall. Det gjeld Noreg som folk, og det gjeld den einskilde av oss.
.
Nå kjem kallet til deg. Veit du det?
.
Kva tener til din fred? Det gjeld spørsmålet: korleis får eg fred med Gud? Og det tyder å få det rett med Gud. Korlesi skal eit menneske få det?
.
Her er berre eit svar og ein veg: Kom til Jesus! Gjer opp di sak med han.
Du har hatt mange anledningar. Brukte du dei rett? I Op. 2,21 les me: Eg ga henne tid til å omvenda seg. Det er sagt om Jesabel. Men ho vende seg til avgudane og vraka Guds kall.
.
Me kan med rette syngja: ”Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud.” Eller som det står i ein annan song: ”
.
Akk, skulle du deg dertil lade tigge,
det gjelder jo ditt eget sjeletarv.
Det er så hårdt i helvede å ligge,
det er så godt å tage himlens arv.
.
Det er fortalt om ein skulegut som kom til skulen første dag i gamle dagar. Han fekk eit blekkhus og penn. Nå skulle han freista å skriva. Men det lukkast ikkje. Han sølte og fekk ein stor flekk med blekk i boka si. Læraren såg det, og tårene på kinnet hans då det mislukkast. Han ser på guten og kviskrar til han: Du skal få ein ny bok og byrja på nytt!
.
Slik er det med oss også. Jesus kjem og seier så stilt til oss: Du skal få koma endå ein gong, og få ei ny bok. Det er nådekallet. Vil du ta imot det? Det har ofte vore godt for meg. Eg har hatt bruk for ei ny bok mange gonger.
.
3. Kva skjer til slutt?
Til Jerusalem tala Jesus dom! v.43f. Det kjem dagar, seier han, då dei skal kasta ein voll om deg, kringsetja deg og trengja deg frå alle kantar. Ja, det går så ille at det ikkje meir skal vera att stein på stein i deg.
.
Slik gjekk det bokstaveleg med byen i år 70 e. Kr. Romarane kringsette byen og øydela templet. Byen heilt rasert, pløydde over tempeltomta. Seinare i år 135 e. Kr. ved Barkokba jamna dei alt med jorda, og ga byen eit nytt namn, Aelia Capitolina. På arabisk heiter byen nå Al-Quds. Alle kunne sjå at Jesu ord gjekk i oppfylling. Det går alltid slik når Gud har tala.
.
Her skjedde dette av di folket aldri blir ferdige med Gud om dei seier nei. Men det skjøna ikkje folket då. Tenk om dei hadde gjort det! Gud er ikkje ein salsagent, som du avviser høfleg og alt like godt. Han er Herre, og det tyder at han eig deg. Han vil krevja oss alle til rekneskap.
.
Dommen kom av di dei ikkje forstod at det var nødvendig å søkja Jesus. Jesus gret ikkje over byen av av hevn, men av kjærlighet. Jesus ville frelsa byen og folket denne siste dagen. Men dei ville ikkje.
.
Songaren syng slik:
Når høsten er endt og vår sommer forbi,
når preken og bønn er ei mer;
når håpet for evig er ute fordi
vår frelser ei innbyder mer.
Ja, nå høsten er endt og vår sommer forbi,
å, er du da med til Jerusalems fred,
der livssolen aldri går ned?
.
Jes. 55,6 seier så alvorleg: Søk Herren medan han er å finna, kalla på han den stund han er nær!
.
Når dommen kjem, er nådetida slutt.
Forstår du det? Forstår Norge det nå?
.

Luk 20, 13.

Min sønn!
.
Dette er fra lignelsen om vingården. Folket slo tjenerne som talte til dem. Da sa eieren: Jeg
vil sende min sønn til dem. Det er egentlig en stor sannhet, og hele Bibelen forkynner det. Gud
sendte sin sønn til verden, og det gjør han egentlig flere ganger. Jfr. Joh 20, 21. La oss stanse ved noen slike ”besøk”:
.
1. Jesus kom til jord.
Det var julenatt det skjedde. Jul er ikke en sentimental høytid med snø og gaver og engler og matfest. Den var og er et himmelbesøk.
.
a) Guds Sønn ble sendt til jord. Hadde folk respekt for ham da? I juleevangeliet ser vi at det var ikke rom for ham i herberget, og senere korsfestet de ham. Og i denne teksten står det at de slo ham i hjel, v. 15. De ble til og med enige om å gjøre det. De samrådde seg med hverandre, v. 14.
.
b) Det skjedde på Golgata. Han ble overgitt til hedninger til pine og død. Og fordi det var vår synd han bar til korset, var vi alle med ved dette drapet. Det var vår skyld at han kom til korset. Men Jesus elsket sin skapning så høyt at han gikk frivillig for å berge oss fra undergangen.
- I Hebr. 2, 9 leser vi at han smakte døden for alle. Han led altså den dypeste smerte og kval i døden. Dypest sett var det fortapelsen og den evige pine. Og det gjorde han en gang for alle, Hebr. 10, 12. 14.
- Derfor ble Jesus sendt.
.
2. Jesus kommer til deg.
Gud sender Jesus til deg som er ufrelst. Det er Den hellige Ånds kall. Det er da du får syndenød. Du ser du er uten håp, og bare fortapelsen venter på deg. Da er det fryktelig å se at du ikke kan gjøre noe som helst selv. For dette er guddommelige saker, og der kommer mennesket til kort.
.
a) Det skjedde med den bortkomne sønnen i Luk. 15. Han kom til seg selv, står det. Det var Jesu kall. Ånden prøver å vise deg din sanne stilling, og at det er bare en vei til Gud: Det er å komme til Jesus.
.
b) Slik var det også med Paulus, Apg. 26, 14. Han ble stanset av Jesus utenfor Damaskus. Da sier Frelseren: Det skal bli hardt for deg å stampe mot brodden. Det var et tydelig kall til å bli frelst og å komme til Jesus. Og det gjorde han. Paulus ble herlig frelst. 1Tim. 2, 13. 15.
.
Nå er spørsmålet om du har møtt ham? Og har det møtet resultert i frelse og ikke bare følelse eller gode forsett. Det hjelper så lite. Nå vil Gud sende sin sønn til deg. Hva gjør du da?
.
3. Snart lyder det på nytt!
Gud vil enda en gang sende Jesus til jord. Da kommer han for å frelse sitt folk og hente oss hjem til sin himmel. Det står omtrent 330 ganger i NT. Det er en aktuell sannhet i dag, tiden nærmer seg med store steg.
.
Ingen må være i tvil om at tiden heretter er kort. Dagen nærmer seg og Jesus er her – i sin evige himmelske herlighet. Joh 14, 3.
.
To ting er viktige nå og på den dagen:
a) Vi må være rede. Det var bare de jomfruene som var rede som ble med brudgommen inn til bryllupet Mat. 25, 10. De andre kom for sent, de ble stående utenfor i mørke. I den stund kan ingen lenger omvende seg. De blir kastet ut i mørket utenfor Guds rike.
.
b) Vi skulle få noen med oss. Noen av våre kjære er på syndens vei og er ikke rede i dag. Og vi kjenner noen som ikke er det, i vår bygd og by og gate. Ja, mange i landet vårt er utenfor – og ute i andre land.
.
Misjonens herre venter på unge som vil gå…!
.
Jesus var utsendt av Gud for å hente de kloke jomfruene. Er du en av dem? Det er ennå tid å komme. Bruk de siste sekunder!
Amen.