fredag 3. august 2007

Hvor står det?Hvor finner vi disse emner i Skriften? Hentet fra www.evigliv.com
Hjelpeside for å bli kjent i Bibelen.

Det Gamle Testamentet


Skapelsen og Synd1.Mos. 1-3
Det første Mordet1.Mos. 4: 1-16
Noah og Vannflommen1.Mos. 6-8
Babels Tårn1.Mos 11: 1-9
Abraham blir kalt1.Mos.12:1-3
Abraham ofrer Isak1.Mos 22
Esau og Jacob blir født1.Mos.25:19-26
Jakobsstigen1.Mos.28:10-22
Josef blir solgt i Egypt1.Mos.37:12-36
Moses blir Kalt2.Mos.3-4
Påsken2.Mos.12
Israelittene krysser Rødehavet2.Mos.14
De TI bud2.Mos.20
Tabernaklet2.Mos.26-27
Gullkalven2.Mos.32
Josva blir kaltJosva 6
Israelittene krysser JordanJosva 3-4
Jerikos Murer FallerJosva 6
GideonDommerne 6-8
SamsonDommerne 13-16
Samuel blir Født og kalt1.Samuel 1-3
Saul: Israelittenes Første Konge1.Samuel 9-10
David og Goliat1.Samuel 17
David blir Salvet til Konge2.Samuel 2
David og Batseba2.Samuel 11-12
Salomo blir Konge1.Kongebok 1-3
Tempelet blir bygd1.Kongebok 6
Elias: Den Store Profeten1.Kongebok 17-19
Elias og Naaman2.Kongebok 5
Josias Reformer2.Kongebok 22-23
Jerusalems Fall2.Kongebok 25
Nehemja -GjenoppbyggerNehemja 1-4
Sadrak,Mesak,Abed-NegroDaniel 3
Daniel i LøvehulenDaniel 6

Profetier om KRISTUS


Om Hans FødselJesaja 7:14 +9:6-7
Hvor Han skulle FødesMika 5.1
ForrådtSalmenes Bok 41:10
Lidelser og DødenJesaja 53
OppstandelsenSalmenes bok 16:10

Det Nye Testamentet


Jesus blir FødtMatteus 1:18 + 9:6-7
Døperen Johannes ForkynnelseMatteus 3:1-12
Jesus blir DøptMatteus 3:13-17
BergprekenenMatteus 5-7
De Tolv DisipleneMatteus 10: 1-4
Døperen Johannes DødMatteus 14:1-12
Peters Store BekjennelseMatteus 16:13-20
Forklarelsen på BergetMatteus 17:1-13
Jesus rir inn i JerusalemMatteus 21:1-11
Herrens NattverdMatteus 26:17-30
Jesus blir Tatt til FangeMatteus 26: 47-56
KorsfestelsenMatteus 27:32-54
OppstandelsenMatteus 28:1-10
MisjonsbefalingenMatteus 28:16-20
HimmelfartenApostlenes Gj. 1:1-11
PinsedagApostlenes Gj. 2
De Første MenighetstjenerneApostlenes Gj. 6:1-7
Stefanus - Den første MartyrenApostlenes Gj. 6:8 + 7:60
Filip og EtioperenApostlenes Gj. 8:26-39
Saulus OmvendelseApostlenes Gj. 9:1-20
Peter og KorneliusApostlenes Gj. 10
Paulus i FilippiApostlenes Gj. 16:11-40
Paulus i AtenApostlenes Gj. 17:16-34
Paulus i KorintApostlenes Gj. 18:1-17
Paulus i EfesusApostlenes Gj. 19
Paulus blir ArrestertApostlenes Gj. 21:27-36
Paulus forsvarstale for Kong AgrippaApostlenes Gj. 26

Jesu Lignelser


Fjellgrunn eller SandgrunnMatteus 7:24-27
SåmannenMatteus 13:1-9 + 18-23
UgressetMatteus 13.24-30
Rikets LignelserMatteus 13:31-52
Den Ubarmhjertige MedtjenerMatteus 18:21-35
Arbeiderne i VingårdenMatteus 20:1-16
De to SønneneMatteus 21:28-32
Kongesønnens BryllupMatteus 22:1-14
De ti JomfruerMatteus 25:1-13
TalenteneMatteus 25:14-30
Sauene og GeiteneMatteus 25:31-46
Den Barmhjertige SamaritanLukas 10:25-37
Den Rike BondenLukas 12:13-21
Den Bortkomne Sauen, Sølvpengen, SønnenLukas 15
Den Rike Mannen og LasarusLukas 16:19-31
Den Urettferdige DommerenLukas 18:1-8
Fariseeren og TollerenLukas 18:9-14

Jesu Mirakler


Jesus Helbreder en SpedalskMatteus 8:1-4
Den Romerske HøvedsmannenMatteus 8:5-13
Jesus Stiller StormenMatteus 8:23-27
Jesus Driver ut ÅndeneMatteus 8:28-34
En Lam MannMatteus 9:1-8
Mannen med en Vissen HåndMatteus 12:9-14
Jesus Metter 5000 MannMatteus 14:14-21
Jesus Metter 4000 MennMatteus 15:32-39
Den Måneyke GuttenMatteus 17:14-21
En Stor FangstLukas 5:1-11
Enkens Sønn i NainLukas 7:11-17
Jairus DatterLukas 8:40-56
Jesus Helbreder 10 SpedalskeLukas 17:11-19
En Blind MannLukas 18:35-43
Vann til VinJohannes 2:1-11
En syk ved Betseda DamJohannes 5:1-18
Jesus går på VannetJohannes 6:16-21
En Mann som var Født blindJohannes 9
Jesus Oppvekker LasarusJohannes 11:1-46

Hvor Kan Vi Finne...


De Ti Bud2. Mos. 20:1-17

5.Mos. 5:7-21

Hyrden - SalmenSalmenes bok 23
SaligprisningeneMatteus 5:3-12
FadervårMatteus 6:5-15

Lukas 11:1-13

Det Største Bud i LovenMatteus 22:34-40
MisjonsbefalingenMatteus 28:16-20
Den Hellige Ånds Nådegaver1.Korinterne 12:1-11
Ett Legeme med mange Lemmer1.Korinterne 12:1-29
Åndens Største Gave1:korinterne 13
Åndens FruktGalaterne 5:22

Bønner i Bibelen


David1.Krønikebok 29:10-20
NehemjaNehemjas bok 9
DanielDaniel 9
Jesus i GetsemaneMatteus 26:36-44
Fariseeren og TollerenLukas 18:9-14
Jesus Ber for DisipleneJohannes 17
Apostlene ber Gud om HjelpApostlenes Gj. 4:24-31
Paulus ber for EfeserneEfeserne 3:14-21
Paulus Takker Gud for Timoteus2.Timoteus 1:3-7


Velsignelser


"Herren skal Holde vakt" (Mispa)1.Mos.31:49
"Herren la sitt ansikt..."4.Mos. 6:24-26
"Min Munns Ord"Salmenes bok 19-15
"Nåde.."2.Korinterne 13:13
"Guds Fred"Filipperne 4:7-9
"Nåde Miskun og fred.."1.Timoteus 1:2
"Men Han som er mektig.."Judas 24-25
"Han som elsker oss..."Johannes Åpenbaring 1:4-6

Ditt Personlige Liv


ReddJesaja 43:1-5

Markus 4:35-41

EngsteligSalmenes bok 46

Jakob 5:7-11

Sørgende2.Korinterne 4:16 + 5:5

Johannes 14

DeprimertSalmenes bok 37:1-9

Romerne 8:28-39

TvilendeMarkus 9:14-29

Johannes 20:24-29

Sykdom/LidelseSalmenes Bok 6

2.Korinterne 12:7-10

EnsomSalmenes Bok 27

Johannes 3:1-3

Når Du Trenger VisshetJesaja 41:1-20

1.Johannes 3:1-3

Når du Trenger OppmuntringRomerne 15:1-6

Hebreerne 12:1-3

Når Du Trenger TilgivelseSalmenes Bok 51

1.Johannes 1:8 + 2:2

Når Du Trenger VeiledningSalmenes Bok 32:8-10

Salomos Ordspråk 3

Når Du trenger FredJesaja 26:1-9

Filipperne 4:4-9

FristetJakob 1:12-18

Matteus 4:1-10

TakknemligSalmenes Bok 136

Lukas 17:11-19

BekymretMatteus 6:25-34

2.Korinterne 4:7-15

TrettJesaja 40:21-31

Matteus 11:25-30