mandag 27. august 2007

Lenker til bibelkommentarar m.m.

Predikantane sin fyrste er han kalla - Ch. H. Spurgeon i England. Han skreiv ein stor og god kommentar til Salmane i Bibelen - med forklaring og oppbyggeleg med hint for predikantar. Du som les engelsk vil ha stor nytte av den. Klikk deg inn her: Spurgeon .

Den store kommentaren til Luther over Galatarbrevet finn du her på engelsk: Luther-gal-eng.
Og her er den på svensk: Luther-gal-svensk. Her finn du også andre bøker av Luther.

Matthew Henry var ein grundig predikant og kommentator mellom puritanerane. Han har ei forklaring til heile bibelen, her: M-Henry-Bible. Dette er den store, komplette kommentaren hans i 6 band. Han har også ein mindre, Concise Commentary.

Sjå lenke til Konkordieboken på norsk, avskrive av K. V. Lehre, på bloggen Bibel-kurs.