torsdag 24. mai 2007

Om Bibelkurset

Bibel-kurs

Innlegg i dette bibelkurset vil øke etter hvert med nye deler og program. Det er altså ikke ferdig i alle deler. Du kan lese og studere det på ulike måter.

a) Les gjennom et kapittel, preken eller kommentar på en av bloggene. Det er den enkleste måten å tilegne seg noe nytt på.

b) Følge et samlet opplegg til en mer helhetlig forståelse av kristendom og kristenliv. Her kan du lese det samme som ovenfor, men i tillegg viser vi til bøker som utfyller det som står på nettet.

Leseplan.
Her skal vi lage en leseplan for bibelstudium som du kan følge. I tillegg vil vi lage oppgaver og spørsmål der du kan teste deg selv. Den som ønsker det, kan også sende en e-post – se under tittel.

Plan A.
Fra Det nye testamentet. Les oversiktene: Om Bibelen - NT, Bibelhistorie-NT. I avsnittet Kommentar fra NT kan du begynne med Johannesevangeliet 1-6, oversikt over Romerbrevet, taler over Filipperbrevet, Titus brev.

Plan B.
Fra Det gamle testamentet. Les oversiktene: Om Bibelen GT, Bibelhistorie NT. Og kommentarer/taler: Urhistorien (1. Mos), Abraham – 1. Mos, Moses – 2. Mos, Salme 1, 23 og 40, Jesaja – Messiasprofetier, profeten Jonas.

Plan C: Utvidet kurs.
Her leser man først både plan A og B. I tillegg går vi inn i flere bibelbøker og dogmatikk, kirkehistorie og bekjennelsen. Her viser vi til flere trykte bøker som kan leses. Litteratur:
a) Bibelhistorie: Vogt bibelhistorie for den gamle barneskolen er fin.
b) Dogmatikk: Her anbefaler vi C. Fr. Wisløffs bok: Jeg vet på hvem jeg tror.
c) Kirkehistorie: En av de eldre kirkehistoriene for gymnaset er en fin oversikt. Dessuten er Welles Kirkehistorie i tre bind enkel med fortellinger fra kristenlivet.
d) Fortolkinger: Enkle fortolkinger er: Bo Giertz' kommentar til NT og Fr. Wisløffs kommentar til GT. For de som leser engelsk er Matthew Henrys Commentary til hele Bibelen både oppbyggelig og har forklaringer. Prof. S. Odlands kommentarer til NT er tunge og har noen vurderinger vi ikke er glad for. Ellers er den grundig.


Oppgaver (test):
Del A. (generelt).
1. Hvor mange bøker det i Bibelen – i GT og NT?
2. Hvilke språk er Bibelen først skrevet på?
3. Hvor lang tid tok det å ”skrive” Bibelen, fra første til siste bok?
4. Hva tror du er hovedpoenget/hovedsak med Bibelen?
5. Hvorfor deler vi Bibelen inn i to deler – GT og NT?
6. Hvem har skrevet flest brev i NT?
7. Hva heter den største profetboka i GT?

Del B. (Om GT).
1. Hvor mange bøker bærer Moses’ navn?
2. Hvilken salme er lengst?
3. Hvilke bøker kaller vi historiske?
4. Hvilke bøker er poesi?
5. Hvor mange profetbøker det i alt?
6. Hvilken profet har de fleste og klareste profetier om Messias?
7. Hva er protevangeliet (det første evangelium)?

Del C. (Om NT):
1. Hva betyr ordet evangelium?
2. Hvor mange bøker har Johannes skrevet?
3. Hvor mange brev har vi av Paulus?
4. Hva er Acta?
5. Hvilket evangelium tror vi er det eldste?
6. Hva er katolske brev?
7. Hvilken bok er den vanskeligste å forstå – og hvorfor?


Del D. (utvidet kurs):
1.