lørdag 12. mai 2007

4. Kommentar

Med kommentar mener vi her bibelforklaringer av ulik slag og lengde. Men det er ikke lett å finne trygge, konservative bibelforklaringer til alle skrifter i Bibelen. Her skal vi først nevne noen bøker som kan være nyttige:

ETTBINDSKOMMENTAREN, Lunde forlag 1987. Enkel og kort bibelforklaring.
GULLGRUBEN, av C. Asschenfeldt-Hansen. Antikkforlaget - i flere bind over flere år. Oppbyggelig og bibeltro forklaring.

Det finnest enkeltforklaringer til noen av Bibelens bøker som kan være nyttige.
Grunnsannheter til frelse/Romerbrevet av Ø. Andersen.

Marius Jørgensen (Danmark) har noen fine, oppbyggelige forklaringer til noen av Bibelens bøker.

- Ellers viser jeg til bloggene. Talargt og Talarnt der det er enkle bibeltimer, taler og kommentarer til noen av Bibelens bøker.
-