torsdag 10. mai 2007

2. Bibelhistorie

Innledning
I dette avsnittet skal vi kort gjennomgå den historie som Bibelen forteller både i det gamle og det nye testamente. Vi har ikke plass til å inn i mange detaljer, men vise oversikten slik at vi kan se hvorledes Gud har ledet sitt folk i gammel og ny tid. Og slik vil han føre oss gjennom livet også.

Vi vil i denne omgang vise til Vogt's bibelhistorie - den har vært mye brukt i norsk skole gjennom mange år.

I tillegg vil vi etter hvert lage en skisse over Israels historie, Jesus liv og apostelgjerningene.