fredag 14. januar 2011

Gal. 6, 1-6.

Gal. 6, 1-6.

Selv om vi er frelst fra synden og tror at alt er tatt bort og vi står rene og rettferdige for Gud, kan det fremdeles hende (og hender) at vi faller i synd, v. 1. Vi blir ”overlistet” av synd. Det er ved djevelens fristelse.

Da skal vi hjelpe den falne. Dessverre ser vi ofte at folk dømmer i stedet for å rekke dem en hjelpende hånd. Hvis de nekter å ta imot hjelp til oppreisning, må de selv betale for det. Så lenge det er mulig, skal vi bære hverandres byrder. Det er kjærligheten vist i praksis.

Vi må heller ikke tro at vi er bedre enn andre og utenfor fare. Det er å bedra seg selv, sier Paulus. Før vi vet ordet av det, kan vi ligge i samme grøft. Derfor skal vi se på disse ordene som en oppfordring til forsiktighet og ydmykhet. Og det er den ydmyke som oftest får anledning til å hjelpe andre.