fredag 14. januar 2011

Gal. 2, 1-14.

Gal. 2, 1-14.

Paulus hevder at han er en Kristi apostel, selv om han ikke har vært en disippel mens Jesus levde. Men ettersom han møtte Jesus Kristus i egen person på vei til Damaskus, er han likeverdig med dem. Og det er viktig å se at de andre tolv disiplene ikke hadde noen innvending mot det, så langt vi kan se. De kritiserte heller ikke hans lære.

En spesiell hendelse møter oss i dette avsnittet. Peter hadde vært svak og gitt etter for noen jøders krav at han skulle skille seg fra de hedningkristne og dermed opprettholde asvstqanden som var mellom jøder og hendinger.

Der talte Paulus mot ham og refset ham så alle hørte det. I Ef. 2 taler Paulus sterekere om at vi alle er ett i Kristus, uansett nasjonalitet, jøde eller hedning. Det bruker han for å vise at han er apostel og står sammen med dem.