fredag 14. januar 2011

Gal. 4, 28.

Gal. 4, 28.

Løftets barn – og det motsatte møter vi her.

Her bruker Paulus historien om Isak, Abrahams sønn, for å fortelle leserne at de er frelste på grunn av Guds løfte, og ikke fordi de er bedre enn andre eller har gjort noe selv for å behage Gud og å fortjene frelsen. Han taler med andre ord om nåde.

Det motsatte er historien om Ismael, trellkvinnens sønn, v. 23 og 31. Det var en avtale mellom Abraham og Sara (og Hagar) som var utenfor Guds tanke og vilje. Det var resultat av menneskers planlegging uten å søke Guds råd. Då går det alltid galt.