fredag 14. januar 2011

Gal. 4, 6-21.


Gal. 4, 6-21.

Trell og fri.

Å gå tilbake til loven og den jødiske pakt nå i den nye pakt, er å bli en åndelig trell. Slik hadde ikke Gud tenkt det. Den jødiske historie ved Abrahams barn viser det. Han ber leserne være som ham og minner om deres kjærlighet til ham og advarer mot vranglære. Det er de som forkynner en feil lære og søker ofte sitt eget beste.