lørdag 8. november 2008

Etikk 2.

Mange emner i etikken. 2.

NDH.

I etikken er det mange emne som vi som kristne er opptatt av. Noe av dette gjelder store saker, både i vårt eget land og folk og ute i verden. I vår tid er verden mindre enn noen gang før. Vi hører om nød og krig og mangler straks det skjer ved moderne kommunikasjon. Og det vi kjenner til, har vi på sett og vis et ansvar for.

.

Vi skal ikke berøre alt like mye, og ikke rekker vi over alle problemstillinger heller. Vi vet også at det er til dels stor uenighet mellom kristne om hvordan vi skal forholde oss til alt som skjer i vår tid. Vår ”neste” har kommet så veldig nær stuedøra vår.

.

Vi vil heller ikke som bibeltroende lekmannskristne bli beskyldt for å hylle et sosialt evangelium (social gospel) som lett flytter fokus bort fra sjelen til legemet. Det er viktig for oss å holde hovedsaken klar: det gjelder alltid frelse fra synd og evigheten hjemme hos Gud.

.

Det er ut fra dette synet vi må se på dagens store og mange utfordringer på det humanitære og sosiale området. Alle roper på våre penger og tid og engasjement. Da er det lett å falle i den grøfta at vi sprer tanker og sinn og resurser på alt mulig. Etter hvert vil det menneskelige få overtaket og Guds sak vil tape.

.

En måte å holde rett kurs her er å følge Bibelens formaninger til oss kristne. Der er mange kjerneord og noen store og vide uttrykk som dekker mye av livet vårt. Det kan være nyttig å se litt på dem og prøve å forstå hva Guds Ånd mener med det apostlene skrev. Derfor må vi bruke litt tid på den delen av Guds ord også.

.