onsdag 29. oktober 2008

1 Christian Science.

Christian Science.

Denne sekta oppstod i Amerika ved Mary Baker Eddy, f. 1821 d. 1910 i California. Hun ville bevise at hun hadde fått sin kunnskap om Gud og hevdet hun kunne helbrede alle sykdommer. Helbredelse er det vesentlige i denne religionen. Sjelen er sunn, men den er omgitt av en mengde sykelige innbilninger. Helbredelse er suggesjon eller selvsuggesjon. Denne vitenskapen løser alle problemer og helbreder alle sykdommer. .

.

Mary Baker Eddy er vokst opp i et spiritistisk hjem. Hun holdt kurser i helbredelse. Hun ville ikke erstatte Bibelen, men gi nøkkelen til å forstå den. Hun skrev en bok om dette, og det er ingen rett forståelse av Bibelen uten ved hjelp av denne boken. Ved sine gudstjenester leser de fra denne boken og fra Bibelen. Men all preken er forbudt.

.

Den første kirke var i Boston, og lokalet rommer 5000 mennesker. De gir ut aviser og tidsskrifter. Den største avisen kommer ut i fire verdensdeler på samme tid hver dag. En mengde bøker kommer årlig for å forklare deres lære. Sekten har til tider hatt sterk vekst.

.

Det er altså Mary Baker Eddy som har preget bevegelsen og gitt den teologisk innhold. Guds lov er det godes lov som fortolker det guddommelige prinsipp i verden. Hun sies av tilhengerne å være inkarnasjonen av kjærlighetens ånd. Motstanderne derimot sier at hun er det mest bedrageriske menneske som noen gang har levd.

.

Læren består i at ”ånd” er den eneste form for eksistens. Gud er derfor ånd. Gud er det bærende prinsipp for alt som virkelig eksisterer. Når Gud er alt og Gud er ånd, så eksisterer ikke materien. Når Gud er god, er alt godt. Alt vondt er en illusjon. All materie er skinn og bedrag. Det vonde eksisterer bare i vår innbilning. Synd er det å tenke galt. Mennesket er åndelig og godt, for det er et gjenskinn av Gud som er god. Kan en få menneskene til å forstå og se at alt ondt ikke fins, vil verden bli god, og all sykdom forsvinne. Når et menneske dør er det et bedrag.

.

Evangelisk kristendom har alltid forkastet dette ”filosofiske” systemet, der man fornekter så å si alt det synlige og materielle. Bevegelsen har egentlig ingen ting med kristendom å gjøre.

-