søndag 26. oktober 2008

5. Mormonerne.

Mormonerne.

Denne sekten kalles også ”Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige”. Den er beslektet med jødedommen i noen spørsmål, men kan ikke kalles kristen. Den har en fantastisk historie om hvordan den ble til.

.

Historie.

Menigheten ble stiftet av Josef Smith f. 1805 d. 1844. Han vokste opp i et svermerisk miljø og leste mange ”billige” romaner. Han mener selv at han fikk åpenbaringer ved engelen Mormon og ble utkåret av ham til en spesialgjerning. 19 år gammel fikk han beskjed om noen skrifter på gullplater som var nedgravd et eller annet sted. Jesus skulle ha skrevet ned disse tavlene. To merkelige steiner, Urien og Tummien, kunne han tolket det som stod på tavlene.

.

Budskapet på tavlene var skrevet på fem forskjellige språk blandet sammen. Dette ble Mormons bok som settes ved siden av Bibelen eller over den. Bibelen er Guds ord så langt som den er rett oversatt, og Mormons bok er Guds ord. Stemmer ikke alt med Bibelen, sier de at da er den ikke rett oversatt. Det er bare mormonerne som kan tolke Bibelen rett, og det skjer altså ved hjelp av Mormons bok. Denne siste boken inneholder mange fantastiske historier. Alle mormonere er prester, dette ble åpenbart for Josef Smith av døperen Johannes i 1828.

.

Dommedagsforkynnelsen deres gjorde at de fikk mange tilhengere. De forkynner lyse framtidsutsikter for alle mormonere.

.

Stifteren måtte flykte fra sitt hjemsted til en ny by hvor han forkynte sitt evangelium. Han var også politisk interessert, og stilte en gang til presidentvalg i USA. Han fikk en ny åpenbaring om polygami og hadde selv flere koner. Smith satt også i fengsel sammen med broren, og mobben brøt seg inn i fengslet og drepte både Josef og broren Hiram. Dermed ble de martyrer.

.

Brigham Young ble utropt til profet og ny leder med tittelen Første President. Sidney Rigdom var også med i lederskapet. De flyttet til staten Utah og grunnla Salt lake City som ble hovedkvarter for mormonerne. Medlemmene reiste dit på pilgrimsvandring, og de gjord ete godt arbeid med å dyrke opp staten og stor velstand fulgte med dem her.

.

I 36 år bygde de på Mormons tempel der det var sitteplass til 10.000 mennesker. Profeten styrte staten, og de sendte ut folk til mange stater og land for å misjonære.

.

Lære.

Mormonerne betrakter seg som Guds utvalgte folk som skal regjere verden. Både kristne og jøder sammen med hedningene er fortapte. Bare mormonerne ble frelst. De døper sine medlemmer ved neddykking, og en mormon kan la seg døpe for avdøde slektninger. Slik kan de som lever frelse dem som er døde.

.

Målet for livet er at menneskene skal bli guder. All menneskelig eksistens består i nytelse. Gudene inngår mange ekteskap med flere kvinner. Frukten av ekteskaper et ”ånder”. Jo flere barn, jo flere ånder får de tilkalt og jo større blir Guds folk. Profeten selv hadde 17 koner. Flerkoneri (polygami) ble innført ved lov i 1852. Først i 1896 ble Utah opptatt som stat i USA. Da måtte de oppheve polygamiet.

.

Grunnideen for denne sekten er at Gud skal styre og lede uten konge eller verdslige ledere. Presten får stor makt, men presidenten er den øverste leder. Det er to visepresidenter, 12 apostler og to slags prester. Det er aronitter som steller med finansene og de mer materielle ting, og så de andre prestene (det melkisediske prestedømme) som er åndelige ledere.

.

Mormonerne driver intens misjonsvirksomhet. 12 år gamle blir de diakoner og må spare selv til mulige misjonsreiser i andre land. De er ivrige etter å vinne folk for sin lære og tro. Å bli mormon fører med seg at de har plikt til å flytte til Sion, til Utah. Kvinnen blir frelst ved å bli beseglet av en av åndene. Hun kan komme høyt opp om hun kan skaffe sin mann mange barn.

.

Men mormonsamfunnet er et typisk samfunn for menn. Og målet for mennene er å nyte livet.

-

(Tanken er å komme tilbake til en ny del om Mormons bok og boka Lære og pakter noe senere.)

-