tirsdag 28. oktober 2008

2 Spiritisme

Spiritisme.

Ordet ”spiritus” betyr ånd. Spiritisme er en overbevisning om at man ved hjelp av såkalte medier skal og kan vi sette oss i forbindelse med de avdøde. 1. Sam. 28, 3 og 7f: 5. Mos. 18, 9. Det gamle Testamentet advarer mot og forbyr slik åndemaning.

.

Søker vi trøst over noen som er gått bort, må vi gjøre det gjennom Guds ord og bønn. Mellom spiritisme og kristendom er det et avgjort motsetningsforhold, iflg. Bibelen. Moderne spiritisme er oppstått i en liten landsby i staten New York. Spøkelse i et hus, bankelyder, hvor en mann hadde blitt myrdet, tyder på at et menneskes ånd levde i huset. De kan svare på forskjellige, konkrete spørsmål. De svarer etter et alfabet som er laget på forhånd.

.

Det skjedde i 1848, og de fikk mange tilhengere. Et medium er et menneske som man kan få kontakt med åndene for å gi oss hjelp. Denne bevegelsen er ikke utryddet selv om den ikke er så utbredt lenger. Men ungdom prøver noen ganger å ”leke” med dette.

.

Hvordan virker spiritismen i praksis?

De samler seg i et halvmørkt rom og begynner gjerne med å lese i Bibelen og be. Formålet er å komme i kontakt med åndene. De bruker medier, som ofte er nervøse mennesker som kommer i transe. De mener at der fylt av de avdødes ånder. Så kan en stille spørsmål og få svar av åndene gjennom mediet.

.

”Trosartikler” for spiritismen:

Spiritismen hevder at man blir frelst ved selvforløsning og at de døde ”lever”. De mener at alle religionsstiftere er medier, de er spiritister. Det er mange sekter også innen spiritismen, og de deler seg i spørsmålet om de avdødes tilstand.

.

Udødelighet er betinget av tro. De blander sammen ikke-kristen og kristen religion. Jesus var en folkefører og reformator. Det finnes ingen djevel og helvete, bare det som menneskene selv lager seg. Jorden er omgitt av 7 sfærer som menneskene må gjennom leve.

.

Hvordan skal vi vurdere spiritismen?

For de som bekjenner seg til spiritismen, er det ikke spørsmål om tro, men om viten. De tror at alle medier er helt sanne. På den motsatte side er det noen som ser all spiritismen som tricks. De kristne mener spiritismen er noe som ikke er av Gud, og derfor må vi holde oss borte fra den. Det er en ubibelsk lære som kan føre folk inn i store lidelser og åndelige kamper