søndag 30. september 2007

Ånden og nådegavene.

Den Hellige Ånd og nådegavene

I-V.

Bibeltimer av

Nils Dybdal-Holthe.