tirsdag 11. september 2007

Konkordieboken.

Denne samlinga av vedkjenningsskrifter i den lutherske kyrkja kjem nå på norsk i ein annan blogg, som eg viser til her. Det er O. Valen-Sendstad si redigering av boka som han kalla: Dogmatikken for legmenn. Det er god undervisning i luthersk tru og lære. - Sjå på adressa: