søndag 7. desember 2008

Jesu liv - vår frelser og forsoner.