fredag 20. mars 2015

Vranglære


Vranglære.
Nils Dybdal Holthe

Bibelen sier mye om vranglære og falsk kristendom og om lærere som forkynner slik lære. Og det må vi nåtidskristne være oppmerksomme på og tale om. Vi skal ikke bare tale om det som er feil. Det kan lett føre oss på veier som går bort fra den enfoldige troen på Kristus som vår eneste Frelser og redningsmann. Vi må prøve å balansere vår tanke og tale mellom det rette og det feilaktige.

I. Innledning.

Vår eneste frelsesgrunn.

Jesus er vår redningsmann, og det gjelder for alle, både jøde og greker. Og det gjelder i vår tid slik det var gamle dager. Frelsesgrunnen og frelsesveien er ikke blitt modernisert. Det er viktig å holde fram i vår tid. En annen sak er at veien fram til erkjennelse av at vi behøver frelse, er forskjellige fordi menneskene har en ulik kultur å forholde seg til. Og dermed har de ulik kunnskap om Gud og kristendom.

Vi kan bare tenke på oss gamle i dag i forhold til de helt unge i vår tid. Hva lærte vi på skolen, og hva lærer de nå? Det er stor forskjell. Vi kan være fristet til å tenke at noen vokser opp i dag som rene hedninger. Kunnskap er ikke det samme som personlig frelse. Men det er en god forutsetning for frelsen. Jeg har aldri tenkt at noen kan bli frelst på en annen måte enn ved troen på Jesus Kristus. Han er den eneste som kan berge sjelen inn til Gud – i Norge og Afrika og Asia og alle andre steder.

Avveier.

Men det finnes en del avveier. Andre religioner er en sak for seg som vi ikke berører særlig her. De relativt godt kjent. Islam er mye i fokus for tiden. For de vanlige kristne og mange ikke-kristne i vårt land er det nokså klart at de ikke er en vei til Gud og himmelen. Det samme gjelder buddhisme og hinduisme. De er avveier i religiøs forstand. Vi taler ikke her om politikk og kultur og vanlig opplysning. Her har vi en snever, åndelig synsvinkel: livet etter døden og en frelst sjel.

Her skal vi særlig tenke på bevegelser og «menigheter» og enkeltpersoner som vil være kristne uten å følge Bibelens ord om tro og liv. De er faktisk farligere, for de prøver å etterligne sann kristendom. Da må vi være godt rustet og kjent i den kristne lære for å kunne fange opp det som er feil, selv om den skjuler seg bak kristne ord.


Vi skal se litt på noe av det Bibelen sier om saken. Det er viktig å vite at Bibelen advarer oss mot vranglære og ber oss om å våke.