mandag 16. januar 2012

Tekstrekke 2 - oversikt.

Oversikt over tekstene i tekstrekke 2 - nye tekster. 

Innholdsfortegnelse:
Tekster 2. rekke.    1
Forkynnelse.    4
1) Luk 4, 18-19.  .    4
Tegn på Jesu komme.    8
2) Luk. 21, 25-36.    8
3) Luk 3, 1-18.    10
Bibelsk vekkelse.    10
Elisabet.    14
4) Luk. 1, 39-45. 4. advent.    14
JESUS KOM.    16
5) Joh. 1, 1-14. Juledag.    16
Forfølgelse.    18
6) Matt 10, 17–22    18
Luk. 2, 36-38. Romjul.    20
7) Anna Fanuelsdt.    20
Fred.    23
8) Joh. 14, 27. Nyttårsaften.    23
Frelse.    24
9) Mat. 1. 21. Nyttår.    24
10) Luk 2, 40-52.    27
Kristi openberring.    27
Jesus som tjener.    29
11) Mark. 1, 1-13. 2. openb.    29

En samaritaner.    33
12) Joh. 4, 21-30. 39-42.  .   33
En blind.    36
13) Joh. 9, 1-7.    36
Eit under.    38
14) Mat 14, 22-33.    38
Våk.    41
15) Luk. 12, 35-40.    41
16) Mark. 4, 26-34. Såkorn.    44
17) Mark. 9, 2-13. Forklaring.    45
Kveitekornet.    47
18) Joh. 12, 20-24. . Fastelaven.    47
Jonasteiknet.    49
19) Mat. 12, 40.  .  49
20) Mat. 16, 21-23. 1. faste.    51
20b) Luk. 7, 36-50. = vers 40. 2. faste.    51
Huset på fjell.  21) Luk. 6, 46-49.    53
Ei vantru slekt.    55
22) Mark. 9, 17-29.    55
FØDD TIL NYTT LIV  23) Joh. 3, 1-15.    57
24) Luk. 1, 46-55. Maria budskap.    59
Marias lovsang.    59
25).. Mat. 26, 6-13. Palmesøndag.    61
Hin time i Getsemane.    62
26) Mark. 14, 32-42.    62
Forlatt av Gud.    65
27) Mark. 15, 34.    65
Oppstoda.    68
28) Matt. 28, 1-10.    68
29) Luk. 24,36-45. 2. påskedag.    71
30) Et vendepunkt for Peter. Joh. 21, 15-19(22). 2.s. påske    71
31) Joh. 10, 1-10. 3.s. Påske.    73
32) Joh. 13, 30-35. 4.s. Påske.    73
33) Luk. 13, 18-21. 5.s. Påske.    73
34) Mat. 7, 7-12. 6.s. Påske.    73
Emmausvandrerne.    74
35) Luk. 24, 45-53.    74
Frelse.    76
36) Joh 3, 16–21    76
Hva Ånden gjør.    79
37) Joh. 14, 15-21.    79
38) Joh. 6, 44-47. 2. pinsedag.    82
39) Luk. 10, 21-24. Treenighet.    84
Leksjon i ydmykhet.  40) Joh. 3, 26-30.    84
DEI FØRSTE KRISTNE.  41) Joh. 1, 40-47.    85
Kva gagnar det?    88
42) Mat. 16, 26a.    88
Ein god grunnvoll.    90
43) Mat. 7, 24-27.    90
Sakkeus.    93
45) Luk. 19, 1-10.    93
46) Mark. 12, 37b-44. 8.s. Treenighet.    95
Grepet i synd.    95
47) Joh. 8, 1-11.    95
48) Mat. 18, 21-35. 10.s. Treenighet.    98
Om faste.    98
49) Mark 2, 18–28    98
Såmannen.    100
50) Luk. 8, 4-18.    100
51) Luk. 12, 41-48. 13.s. Treenighet.    105
52) Luk. 17, 7-10. 14.s. Treenighet. Vingård.    105
Mariaplassen    105
53) Luk 10, 39.    105
De salige i motgang.    107
54) Mat. 5, 10-12. 16.s. Treenighet.    107
55) Gud gjestet sitt folk!   Luk. 7, 11-17. 17. s. Treenighet.    109
56) Mat. 8, 5-13. 18.s. Treenighet.    111
57) Joh. 7, 14-17. 19.s. Treenighet.    111
58) Mark. 10, 2-9. 20.s. Treenighet.    112
Ved livets slutt.    112
59) Luk 16, 19-31 A. . 21.s. Treenighet.    112
60) Joh. 12, 35-36. 22.s. Treenighet.    114
61) Joh. 5, 24-29. 23.s. Treenighet.    114
De ti jomfruer.    114
62) Mat. 25, 1-13. . Domssøndag; Kristi kongedag.    114
Farisearen og tollaren.    118
63) Luk. 18, 9-14. Bots-og bededag;siste søndag i okt.    118
Lys og salt.    121
64) Mat. 5, 13-16. Helgemessedag. 1. s. I nov.    121