fredag 18. november 2011

Rekke 2.


Tekster 2. rekke.
42. Luk. 4, 16-22a. 1. advent.


42. Luk. 21, 27-36. 2. advent.


42. Luk. 3, 7-18. 3. advent.


42. Luk. 1, 39-45. 4. advent.


43. Joh. 1, 1-14. Juledag.


40. Mat. 10, 16-22. 2. jul. Stefanusdag.


42. Luk. 2, 36-38. Romjul.


43. Joh. 14, 27. Nyttårsaften.


40. Mat. 1. 20b-21. Nyttår.


42. Luk. 2, 40-52. Openberring.


41. Mark 1, 3-11. 2. openb.


43. Joh. 4, 4-26. 3. openb.


43. Joh. 9,1-7. 35b-38. 4. openb.


40. Mat. 14, 22-34. 5. openb.


42. Luk. 12, 35-40. 6. openb.


41. Mark. 4, 26-34. Såmann.


41. Mark. 9, 2-13. Forklaring.


43. Joh. 12, 20-33. Fastelaven.


40. Mat. 12, 38-42. Oskeonsdag.


40. Mat. 16, 21-23. 1. faste.


42. Luk. 7, 36-50. 2. faste.


41. Mark. 9, 17-29. 3. faste.


43. Joh. 3, 11-16. 4. faste.


43. Luk. 1, 46-55. Maria budskap.


40. Mat. 26, 6-13. Palmesøndag.


42. Luk. 22. 14-23. Skjærtorsdag.


41. Mark. 14, 26-15, 37. Langfredag.


40. Mat. 28, 1-10, Påskedag.


42. Luk. 24,36-45. 2. påskedag.


43. Joh. 21, 15-19. 2.s. påske


43. Joh. 10, 1-10. 3.s. Påske.


43. Joh. 13, 30-35. 4.s. Påske.


42. Luk. 13, 18-21. 5.s. Påske.


40. Mat. 7, 7-12. 6.s. Påske.


42. Luk. 24, 46-53. Helgetorsdag.


43. Joh. 3, 16-21. s.før pinse.


43. Joh. 14, 15-21. Pinsedag.


43. Joh. 6, 44-47. 2. pinsedag.


42. Luk. 10, 21-24. Trenighet.


43. Joh. 3, 26-30. 2. s. Treenighet.


43. Joh. 1, 35-51. 3. s. Treenighet.


40. Mat. 16, 24-27. 4.s. Treenighet.


40. Mat. 7,21-29. 5.s. Treenighet.


40. Mat. 16,13-20. 6.s. Treenighet.Aposteldagen.


42. Luk. 19, 1-10. 7.s. Treenighet.


41. Mark. 12, 37b-44. 8.s. Treenighet.


43. Joh. 8, 2-11. 9.s.Treenighet.


40. Mat. 18, 21-35. 10.s. Treenighet.


41. Mark. 2, 23-28. 11.s. Treenighet.


42. Luk. 8, 1-13. 12.s. Treenighet.42. Luk. 12, 41-48. 13.s. Treenighet.


42. Luk. 17, 7-10. 14.s. Treenighet. Vingård.42. Luk. 10, 38-42. 15.s. Treenighet.


40. Mat. 5, 10-12. 16.s. Treenighet.


42. Luk. 7, 11-17. 17. s. Treenighet.


40. Mat. 8, 5-13. 18.s. Treenighet.


43. Joh. 7, 14-17. 19.s. Treenighet.


41. Mark. 10, 2-9. 20.s. Treenighet.


42. Luk. 16,19-31. 21.s. Treenighet.


43. Joh. 12, 35-36. 22.s. Treenighet.


43. Joh. 5, 24-29. 23.s. Treenighet.


40. Mat. 25, 1-13. Domssøndag; Kristi kongedag.


42. Luk. 18, 9-14. Bots-og bededag;siste søndag i okt.


40. Mat. 5, 13-16. Helgemessedag. 1. s. I nov.