fredag 18. november 2011

Rekke 1.


Prekentekster rekke I. (Evangeliene).

40. Mat. 21, 1-11.1. s. Advent.


43. Joh. 14, 1-4.2. s. Advent.


40. Mat. 11, 2-11.3. s. Advent.


42. Luk. 1, 46-55. 4. s. Advent.


42. Luk. 2, 1-20. Julaften


40. Mat. 1, 18-25.Julenatt/ottesang.


43. Joh. 1, 1-14.Juledag.


40. Mat. 2, 15-23.Stefanusdag 2. juledag.


40. Mat. 2, 13-15.Romjulssøndag42. Luk. 13, 6-9.Nyårsaften42. Luk. 2, 21.NyårsdagMat. 2, 1-12. Kristi åpenbaringsdag.40. Mat. 3, 13-17.2. s. Åpb.43. Joh. 2, 1-11.3. s. Åpb.42. Luk. 18, 35-43.4. s. Åpb


41. Mark. 2, 1-12. 5. s. Åpb.43. Joh. 6, 63-69. 6. s. Åpb42. Luk. 8, 4-15.Såmannssøndag.40. Mat. 17, 1-9. Kristi forklaring.43. Joh. 17, 20-26.Fastelavenssøndag.40. Mat. 6, 1-6. 16-18.Oskeonsdag.40. Mat. 4, 1-11.1. s faste40. Mat. 15, 21-28.2. s. Faste.42. Luk. 11, 14-28.3. s. Faste.43. Joh. 11, 45-53.4. s. Faste.42. Luk. 1, 26-38.Maria budskap43. Joh. 12, 12-24.Palmesøndag.40. Mat. 26, 17-30. Skjærtorsdag.40. Mat. 26,30-27, 50.Langfredag01. 1.Mos. 1, 1-5; 1,1 26-2,2; 2. Mos. 14, 1-22. Påskenatt.42. Luk. 24, 1-9. Påskedag.42. Luk. 24, 13-35. 2. Påskedag43. Joh. 21, 1-14. 2. s. Påske.43. Joh. 10, 11-18..3.s. Påske43. Joh. 16, 16-22.4.s påske.43. Joh. 15, 1-8.5.s. Påske.42. Luk. 18, 1-8.6.s. Påske.41. Mark. 16, 19-20.Helgetorsdag.43. Joh. 15, 26-27.S. før pinse.
43. Joh. 7, 37-39.Pinseaften.Joh. 20, 19-23.Pinsedag.43. Joh. 16, 5-11. 2.pinsedag40. Mat. 28, 16-20.Treenighetssøndag.40. Mat. 3, 11-12.2.s. Trenighet.42. Luk. 14, 15-24.3.s. Treenighetssøndag41. Mark 10, 17-27.4.s. Treenighet40. Mat. 7, 15-20.5.s. Treenighet.42. Luk. 5, 1-11.6.s.Treenighet. Aposteldag.


42. Luk. 15, 1-10. 7.s. Treenighet.40. Mat. 6, 19-24. 8. s. Treenighet.40. Mat. 11. 28-30. 9.s. Treenighet.


42. Luk. 5, 27-32. 10. s. Treenighet.


40. Mat. 23, 37-39. 11. s. Treenighet.


40. Mat. 6, 24-32. 12. s. Treenighet.


40. Mat. 25, 14-30. 13. s. Treenighet.


40. Mat. 20, 1-16. Vingårdssøndag. 14. Treenighet.


40. Mat. 5, 38-48. 15. s. Treenighet.40. Mark. 7, 31-37. 16. s. Treenighet.43. Joh. 11, 17-29.30-46. 17. s. Treenighet.40. Mat. 8, 14-17. 18. s. Treenighet.40. Mat. 5, 20-26. 19.s. Treenighet.


43. Joh. 11, 1-5. 20. s. Treenighet.40. Mat. 22, 15-22. 21. s. Treenighet.40. Mat. 12, 33-37. 22. s. Treenighet.41. Mark. 10, 28-31. 23. s. Treenighet.- 24. s. Treenighet: Tekstar for 6. s. e. Openb.


- 25. s. Treenighet. Tekstar for 5. s. e. Openb.


- 26. s. Treenighet. Tekstar for 4. s. Openb.


- 27. s. Treenighet. Tekstar for 3. s. Openb.


40. Mat. 25, 31-46. Domssøndag.


43. Luk. 13, 22-30. Bots-og bededag.


40. Mat. 5, 1-12. Alle helgensdag.


Tekster 2. rekke.
42. Luk. 4, 16-22a. 1. advent.


42. Luk. 21, 27-36. 2. advent.


42. Luk. 3, 7-18. 3. advent.


42. Luk. 1, 39-45. 4. advent.


43. Joh. 1, 1-14. Juledag.


40. Mat. 10, 16-22. 2. jul. Stefanusdag.


42. Luk. 2, 36-38. Romjul.


43. Joh. 14, 27. Nyttårsaften.


40. Mat. 1. 20b-21. Nyttår.


42. Luk. 2, 40-52. Openberring.


41. Mark 1, 3-11. 2. openb.


43. Joh. 4, 4-26. 3. openb.


43. Joh. 9,1-7. 35b-38. 4. openb.


40. Mat. 14, 22-34. 5. openb.


42. Luk. 12, 35-40. 6. openb.


41. Mark. 4, 26-34. Såmann.


41. Mark. 9, 2-13. Forklaring.


43. Joh. 12, 20-33. Fastelaven.


40. Mat. 12, 38-42. Oskeonsdag.


40. Mat. 16, 21-23. 1. faste.


42. Luk. 7, 36-50. 2. faste.


41. Mark. 9, 17-29. 3. faste.


43. Joh. 3, 11-16. 4. faste.


43. Luk. 1, 46-55. Maria budskap.


40. Mat. 26, 6-13. Palmesøndag.


42. Luk. 22. 14-23. Skjærtorsdag.


41. Mark. 14, 26-15, 37. Langfredag.


40. Mat. 28, 1-10, Påskedag.


42. Luk. 24,36-45. 2. påskedag.


43. Joh. 21, 15-19. 2.s. påske


43. Joh. 10, 1-10. 3.s. Påske.


43. Joh. 13, 30-35. 4.s. Påske.


42. Luk. 13, 18-21. 5.s. Påske.


40. Mat. 7, 7-12. 6.s. Påske.


42. Luk. 24, 46-53. Helgetorsdag.


43. Joh. 3, 16-21. s.før pinse.


43. Joh. 14, 15-21. Pinsedag.


43. Joh. 6, 44-47. 2. pinsedag.


42. Luk. 10, 21-24. Trenighet.


43. Joh. 3, 26-30. 2. s. Treenighet.


43. Joh. 1, 35-51. 3. s. Treenighet.


40. Mat. 16, 24-27. 4.s. Treenighet.


40. Mat. 7,21-29. 5.s. Treenighet.


40. Mat. 16,13-20. 6.s. Treenighet.Aposteldagen.


42. Luk. 19, 1-10. 7.s. Treenighet.


41. Mark. 12, 37b-44. 8.s. Treenighet.


43. Joh. 8, 2-11. 9.s.Treenighet.


40. Mat. 18, 21-35. 10.s. Treenighet.


41. Mark. 2, 23-28. 11.s. Treenighet.


42. Luk. 8, 1-13. 12.s. Treenighet.42. Luk. 12, 41-48. 13.s. Treenighet.


42. Luk. 17, 7-10. 14.s. Treenighet. Vingård.42. Luk. 10, 38-42. 15.s. Treenighet.


40. Mat. 5, 10-12. 16.s. Treenighet.


42. Luk. 7, 11-17. 17. s. Treenighet.


40. Mat. 8, 5-13. 18.s. Treenighet.


43. Joh. 7, 14-17. 19.s. Treenighet.


41. Mark. 10, 2-9. 20.s. Treenighet.


42. Luk. 16,19-31. 21.s. Treenighet.


43. Joh. 12, 35-36. 22.s. Treenighet.


43. Joh. 5, 24-29. 23.s. Treenighet.


40. Mat. 25, 1-13. Domssøndag; Kristi kongedag.


42. Luk. 18, 9-14. Bots-og bededag;siste søndag i okt.


40. Mat. 5, 13-16. Helgemessedag. 1. s. I nov.

Tekstrekker. 3. rekke.

40. Mat. 21, 10-17. 1. advent.


43. Joh. 16, 21-24. 2. advent.


43. Joh. 5, 31-36. 3. advent.


40. Mat. 1, 18-25. 4.s. Advent.


43. Joh. 1, 1-14. Juledag.


43. Joh. 16, 1-4a. 2.juledag. Stefanusdagen.


43. Luk. 2, 26-35. Romjulssøndag.


40. Mat. 11, 25-30. Nyttårsaften.


40. Mat. 18, 19-20. Nyttårsdag. Jesu navnedag.


40. Mat. 2. 1-12. Åpenbar.


43. Joh. 1, 29-34. 2.s. Åpenb.


43.Joh. 15-18. 3.s. Åpenb.


42. Luk. 13, 10-17. 4.s. Åpenb.


43. Joh. 5, 1-15. 5.s. Åpenb.


41.Mark. 13, 21-27. 6.s. Åpenb.


40. Mat. 13, 24-30. Såmannsøndag.


43.Luk. 9, 28-36. Forklaring.


43.Luk. 18, 31-34. Fatelaven.


41.Mark. 2, 18-20. askeonsdag.


40. Mat. 26, 36-45. 1. faste.42.Luk. 13,22-30. 2. Faste.42.Luk. 22, 28-34. 3. faste.42.Luk. 6, 24-36. 4. faste.


42.Luk. 1, 39-45. Maria budskap.


43.Joh. 12, 1-13. palmesøndag.


43.Joh. 13, 1-17. Skjærtorsdag.


42. Luk. 22,39-23,46. Langfredag.43.Joh. 20, 1-10. Påskedag.


43.Joh. 20, 11-18. 2. påskedag.


43.Joh. 20,24-32. 2.e. påske.41.Mark. 6, 30-44. 3.e. Påske.


43.Joh. 14, 1-11. 4.e.påske.


43.Joh. 17, 6-11. 5.e. Påske.


40.Mat. 6, 7-13. 6.e. Påske.


43.Joh. 17, 1-5. Helgetorsdag.43.Joh. 16, 12-15. s. Før pinse.43.Joh. 14, 23-29. Pinsedag.43.Joh. 7, 37-39. 2.pinsedag.


42.Luk. 24, 45-48. Treenighet.


43.Joh. 3, 1-13. 2. treenhet.41.Mark. 10,13-16. 3. treenhet.


40.Mat. 9, 35-38. 4. treenhet.40.Mat. 18, 12-18. 5.treenhet.


41.Mark. 3, 13-19. 6. treenhet. Aposteldagen.41.Mark. 5, 25-34. 7. treenhet.41.Mark. 12, 28-34. 8. treenhet.42.Luk. 6, 36-42. 9. treenhet.41.Mark. 11, 25-26. 10. treenhet.43.Joh. 8, 31-36. 11. treenhet.43.Joh. 4, 27-30. 39-43. 12. treenhet.43.Joh. 15, 13-17. 13. treenhet.40.Mat. 19, 27-30. 14. treenhet. Vingårdssøndag.43.Joh. 15, 9-12. 15. treenhet.40.Mat. 11, 16-19. 16. treenhet.41.Mark. 5, 35-43. 17. treenhet.41.Mark. 1, 40-45. 18. treenhet.42.Luk. 9, 57-62. 19. treenhet.40.Mat. 18, 1-11. 20. treenhet.42.Luk. 12, 13-21. 21. treenhet.42.Luk. 10, 25-37. 22. treenhet.40.Mat. 24, 35-44. 23. treenhet.43.Joh. 9, 39-41. Domssøndag. Kristi kongedag.42.Luk. 15. 11-32. Bots-og bededag.


42.Luk. 6, 20-23. Alle helgensøndag.